Spä? : Príslušenstvo k mikrofónom

PS 100

PS100.jpeg
CLICK ZOOM
Zvä?ši? obrázok.
Napája? PHANTOM 48V= pre kondenzátorové mikrofóny. Indikácia POWER, napájanie 9V=.
Sie?ový adaptér 230V/50Hz v cene a je sú?as?ou balenia.
Rozmery: 100 x 75 x 55 mm.
Hmotnos? 0,40 kg
  Na sklade        22,- EUR    

K produktu odporú?ame :